top of page

CGV

Zorg ervoor dat u de informatie in rood invult en/of verifieert en verwijder dit blok voor publicatie.

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door de vennootschap L'Atelier Franck Moulart, met maatschappelijke zetel te Grote Markt 8930 Menen, ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Ieper onder het nummer 0527.876.275 hierna te noemen De Werkplaats en beheerder van de site verhuurd aan SUCCES ONLINE  https://www.succesonline.net  en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de website  https: //www. massagedelatelier.be  hierna te noemen "de koper".

Artikel 1: voorwerp

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen L'Atelier en de koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website te definiëren.  https: //www. massagedelatelier.be . De aankoop van een product via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen alvorens zijn bestelling te plaatsen. Vóór elke transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de site  https: //www. massagedelatelier.be  niet rechtstreeks verband houdt met zijn professionele activiteit en beperkt is tot strikt persoonlijk gebruik en anderzijds volledige rechtsbevoegdheid heeft, waardoor hij onder deze algemene verkoopvoorwaarden kan handelen.

Het bedrijf L'Atelier behoudt zich de mogelijkheid voor om deze verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen om te voldoen aan nieuwe regelgeving of om het gebruik van haar site te verbeteren. Daarom zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 2. Producten

De aangeboden producten zijn die welke op de site verschijnen  https: //www. massagedelatelier.be  van L'Atelier, zolang de voorraad strekt. L'Atelier behoudt zich het recht voor om het assortiment op elk moment te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd in de vorm van een beschrijving met de belangrijkste technische kenmerken: (capaciteit, gebruik, samenstelling, enz.). De foto's zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden de Verkoper op geen enkele manier. De verkoop van producten gepresenteerd op de site  https: //www. massagedelatelier.be  is bedoeld voor alle kopers die woonachtig zijn in landen die de toegang tot hun grondgebied van deze producten volledig toestaan.

Artikel 3. Prijzen

De prijzen die voorkomen op de productfiches van de internetcatalogus en zijn prijzen in euro's (€) alle belastingen inbegrepen (TTC) rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het btw-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten. L'Atelier behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande echter dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus staat, de enige is die van toepassing is op de koper. De aangegeven prijzen zijn exclusief leveringskosten, gefactureerd naast de prijs van de gekochte producten volgens het totale bedrag van de bestelling. Bezorgen en retourneren is gratis voor de online winkel.

Artikel 4. Bestel- en betalingsvoorwaarden

Vóór elke bestelling moet de koper een account op de site maken  https: //www. massagedelatelier.be  . Het gedeelte voor het maken van een account is rechtstreeks toegankelijk vanuit de menubalk aan de zijkant. Bij elk bezoek moet de koper, indien hij wil bestellen of zijn account (bestelstatus, profiel, enz.) wil raadplegen, zich aan de hand van deze informatie identificeren. Het bedrijf L'Atelier biedt de koper de mogelijkheid om zijn producten in verschillende fasen te bestellen en te betalen, met 2 betalingsopties om uit te kiezen:

- Betaling via overschrijving: de koper selecteert de producten die hij wenst te bestellen in het "mandje", wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties ...), controleert het leveringsadres of vult een nieuw in. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en ingediend bij de koper, samen met de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betaalmethode van zijn keuze: "Betaling via overschrijving". Ten slotte vraagt de laatste stap hem om alle informatie te controleren, deze algemene verkoopvoorwaarden te lezen en te accepteren door het overeenkomstige vakje aan te vinken, en nodigt hem vervolgens uit om zijn bestelling te valideren door op de knop "Bevestig mijn bestelling" te klikken. Deze laatste klik vormt de eindafsluiting van het contract. Na validatie ontvangt de koper een bestelformulier dat de registratie van zijn bestelling bevestigt. Om zijn betaling af te ronden en de verwerking van zijn bestelling te starten, moet de koper contact opnemen met zijn bank om het bedrag van zijn bestelling over te schrijven naar de bankrekening van L'Atelier, waarvan de contactgegevens worden meegedeeld aan de koper. . Na ontvangst van de overschrijving wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht. L'Atelier verzendt de producten niet eerder dan 2 werkdagen na ontvangst van de overschrijving die overeenkomt met de bestelling, onder voorbehoud van bepalingen.

- Veilige betaling met creditcard of Paypal: de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het "mandje", wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties ...), controleert het leveringsadres of vult een nieuw in. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en ingediend bij de koper, samen met de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betaalmethode van zijn keuze: "Betaling met Creditcard". De volgende stap is om alle informatie te controleren, deze algemene verkoopvoorwaarden te lezen en te accepteren door het overeenkomstige vakje aan te vinken, en hen vervolgens uit te nodigen om hun bestelling te valideren door op de knop "Bevestig mijn bestelling" te klikken. Ten slotte wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde interface van het betalingssysteem om zijn persoonlijke bankkaartreferenties veilig in te vullen. Als de betaling is geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en komt het contract definitief tot stand. Betaling met creditcard is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik ervan kan de koper de annulering van de betaling per kaart eisen, de betaalde bedragen zullen dan worden gecrediteerd of geretourneerd. De verantwoordelijkheid van de houder van een bankkaart vervalt indien de betwiste betaling op frauduleuze wijze is bewezen, op afstand, zonder fysiek gebruik van zijn kaart. Om terugbetaling te krijgen van de frauduleuze afschrijving en van alle bankkosten die de operatie mogelijk heeft veroorzaakt, moet de kaarthouder de afschrijving schriftelijk bij zijn bank betwisten, binnen 70 dagen na de operatie, of zelfs 120 dagen als het contract hem bindt aan het biedt zo. De opgenomen bedragen worden door de bank terugbetaald binnen een termijn van maximaal één maand na ontvangst van het door de houder ingediende schriftelijke bezwaar. Aan de houder kunnen geen kosten voor restitutie van bedragen in rekening worden gebracht.

De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning ervan kennis te hebben genomen en afstand te doen van zijn eigen aankoopvoorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Indien de koper over een e-mailadres beschikt en dit op zijn bestelformulier heeft ingevuld, stuurt de firma Anderen hem per e-mail een bevestiging van de registratie van zijn bestelling.

Indien de koper contact wil opnemen met FC2M, kan hij dit ofwel per post doen op het volgende adres: L'Atelier Grote Markt  8930 Menen, België; hetzij per e-mail naar het volgende adres:  contact@massagedelatelier.be , hetzij via Chat op de site of per telefoon op +32497190020

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Het bedrijf Anderen behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten totdat de prijs volledig is geïnd, in hoofdsom, kosten en belastingen inbegrepen.

Artikel 6. Herroeping

Volgens artikel L121-20 van de Consumentenwet heeft de koper een termijn van 14 dagen vanaf de levering van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en het product dus terug te sturen naar de verkoper voor omruiling of terugbetaling, met uitzondering van verzending en retourkosten, gratis bij ruilen of tegoed.

Artikel 6.1 Massage

Als je hebt  uw reservering betaald via onze website  www. massagedelatelier.be  massage reserveringen een aanbetaling afhankelijk van de prestaties van de twee masseuses zal worden gevraagd met creditcard ... elke annulering minder dan 24 uur op de datum van de afspraak zal niet worden terugbetaald, het personeel en de kamer zijn ter beschikking gesteld.

Artikel 7. Levering

Leveringen vinden plaats op het adres dat op het bestelformulier is vermeld en dat alleen in het overeengekomen geografische gebied kan zijn. Bestellingen worden gedaan door Colissimo, DPD, Mondial Relais en Dachser, bezorgservice met tracking, bezorging met handtekening. Levertijden zijn slechts indicatief; als deze meer dan dertig dagen na de bestelling zijn, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de koper worden terugbetaald. L'Atelier kan de koper per e-mail het trackingnummer van zijn pakket bezorgen. De koper wordt door zijn postbode bij hem thuis afgeleverd. Als de koper afwezig is, ontvangt hij van zijn postbode een visitekaartje, waarmee hij de bestelde producten kan ophalen in het dichtstbijzijnde postkantoor, gedurende een door de postdiensten aangegeven periode. Transportrisico's zijn voor rekening van de koper vanaf het moment dat de artikelen het terrein van L'Atelier verlaten. De koper is verplicht om, in aanwezigheid van de La Poste medewerker of de bezorger, de staat van de verpakking van de goederen en hun inhoud bij aflevering te controleren. In geval van schade tijdens het transport moet elk protest binnen drie dagen na levering aan de vervoerder worden gericht.

Artikel 8. Garantie

Alle door de firma FC2M geleverde producten genieten de wettelijke garantie voorzien door de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van non-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar het bedrijf FC2M dat het terugneemt, omruilt of terugbetaalt. Alle klachten, verzoeken tot omruiling of terugbetaling moeten binnen dertig dagen na levering per post worden ingediend op het volgende adres: L'Atelier, Grote Markt, 8930 Menen, België.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

L'Atelier is bij verkoop op afstand slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienst of andere onopzettelijke problemen.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site  https: //www. massagedelatelier.be  zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van L'Atelier. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, in de vorm van een foto, logo, beeld of tekst.

Artikel 11. Persoonsgegevens

FC2M verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de informatie die door de koper wordt verstrekt en die hij zou moeten doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten. Alle informatie over hem is onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. Als zodanig heeft de internetgebruiker het recht om informatie over hem in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Hij kan het te allen tijde per post opvragen op het volgende adres: L'ATELIER, Grote Markt  8930 Menen, België

Artikel 12. Massage

U verklaart hierbij volledig op de hoogte te zijn van het gehele verloop van de gevraagde massage.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle geschillen of geschillen is de bevoegde rechtbank die van IEPER.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld door Legalvision.fr

Onze diensten
bottom of page