top of page

Wat is Reiki?
Reiki is een Japanse geneeswijze die behoort tot de energiebenadering. In dit artikel zult u ontdekken wat deze therapie is, de principes, de geschiedenis, de voordelen, de praktijk en de contra-indicaties.

In het Japans betekent Rei universeel en omvat materie, ziel en geest. Ki (of Qi) verwijst naar de vitale energie die in ons circuleert, zoals begrepen door Oosterse geneeswijzen zoals de Traditionele Chinese Geneeskunde en Ayurveda. Reiki is dus het samenbrengen of opnieuw verbinden van de "universele energie" en onze eigen "levenskracht" om een dynamisch genezingsproces op gang te brengen.


De belangrijkste beginselen

Reiki behoort tot de zogenaamde energetische benaderingen, waarbij de beoefenaar ingrijpt op het trillingsveld van de persoon. Deze vaardigheid wordt gewoonlijk in verband gebracht met meditatietechnieken of spirituele oefendisciplines zoals die, in de een of andere vorm, in de meeste culturen door de geschiedenis heen hebben bestaan. Maar Reiki verschilt van deze traditionele praktijken in die zin dat het verstoken is van enige religieuze binding en geen bepaald spiritueel pad vereist.

De concepten die ten grondslag liggen aan energietherapieën zoals Reiki vertonen theoretische overeenkomsten met verschillende modellen die in de moderne natuurkunde worden voorgesteld1. Uiteraard is geen van deze modellen experimenteel in verband gebracht met geneeskunde of klinische resultaten.

De modellen die worden voorgesteld in het bio-elektromagnetisme, de kwantumfysica of de superstringtheorie, bijvoorbeeld, zijn in overeenstemming met de oosterse geschriften. Deze suggereren dat een uiterst subtiele trilling het substraat kan vormen van de materie zoals wij die kennen. Het kan dus een rol spelen bij gezondheid en ziekte.

Bij een Reiki-sessie kanaliseert de behandelaar de universele energie en brengt deze, met behulp van esoterische symbolen en heilige klanken, over door zijn of haar handen op verschillende delen van het lichaam van de patiënt te leggen. De handen hoeven niet in direct contact te komen met het lichaam van de patiënt. De overdracht van energie zou zelfs op afstand kunnen plaatsvinden. De universele energie zou ook zijn eigen "intelligentie" hebben, waardoor zij precies daar kan worden gericht waar de patiënt haar nodig heeft en geen ongewenste neveneffecten veroorzaakt. Het is nooit de bedoeling dat de persoonlijke energie van de beoefenaar zich in het proces mengt.De voordelen van Reiki

In de afgelopen jaren zijn ten minste 4 systematische reviews gepubliceerd over de therapeutische effecten van Reiki 2-5. De methodologische kwaliteit van het tot dusver verrichte onderzoek laat echter te wensen over. Daarom is er momenteel onvoldoende wetenschappelijk bewijs om te bevestigen dat Reiki een effectieve therapeutische benadering is in de klinische praktijk.


Vermindering van stress en depressieve symptomen. Reiki wordt door sommige beoefenaars gebruikt om angst te verminderen bij bijvoorbeeld een operatie of in verpleeg- of bejaardentehuizen. Er is ook gerapporteerd dat het helpt stress en perioden van depressie bij ouderen te verminderen1.

Verbetering van de levenskwaliteit van mensen met kanker. Verschillende studies hebben het gunstige effect van Reiki aangetoond op vermoeidheid, pijn, angst en levenskwaliteit bij personen met kanker 12 13

Vermindering van geheugen- en gedragsproblemen. Een studie, uitgevoerd bij patiënten die leden aan de ziekte van Alzheimer of aan lichte cognitieve stoornissen, toonde een verbetering van de mentale functie aan, alsmede een afname van geheugen- en gedragsproblemen in de Reikigroep. Deze resultaten moeten echter als voorlopig worden beschouwd vanwege het ontbreken van een placebogroep (bijv. nagebootste Reiki) en het kleine aantal deelnemers.11

Vermindering van pijn: Verschillende studies hebben de gunstige effecten van Reiki op pijn aangetoond. Een gerandomiseerd onderzoek bij personen die verstandskiezen moesten trekken, toonde aan dat Reiki-sessies na de ingreep de ervaren pijn aanzienlijk verminderden7 . In een andere studie van vrouwen die zich meldden voor hysterectomie, verminderde Reiki het gebruik van pijnmedicatie en verbeterde de pijn voor de deelnemers9.

Helpen bij de revalidatie na een beroerte. Een klinische studie evalueerde de effectiviteit van Reiki als toevoeging aan het revalidatieprotocol bij gehospitaliseerde patiënten met een beroerte6. Uit de resultaten bleek dat Reiki een beperkt en selectief effect had op de stemming en de energieniveaus. Het had echter geen significant effect op de functionele onafhankelijkheid bij dagelijkse activiteiten zoals eten, aankleden, verplaatsen, enz. en evenmin op depressie.


13 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page